Najnovšie komentáre

   Cenník zdravotníckych výkonov

    Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu.
     
  Vstupné komplexné vyšetrenie a ošetrenie 86,00 €
  Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie 32,00 €
  Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie 30,00 €
  Kontrolné rozšírené vyšetrenie a ošetrenie 40,00 €
  Kontrolné komplexné vyšetrenie 66,00 €
  Urgentné vyšetrenie a ošetrenie 45,00 €
  Manipulačná liečba 15,00 €
  Rebox Physio 10,00 €
  Meridiánové cvičenia 10,00 €
  Biolampa 2,00 €
  Prístrojová masáž 6,00 €
  Analyticko-terapeutický pohovor 35,00 €
  Psychiatrické vyšetrenie 22,00 €
  Kontrolné psychiatrické vyšetrenie 11,00 €
  Autogénny tréning 10,00 €
  ANAC /Aku nano analýza cesty/ 40,00€
  Konzultácia zdravého životného štýlu 20,00 €
  Laboratórny test potravinovej  intolerancie 82,00 €
  Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku
  do 4 obytných miestností 10,00€
  1 obytná miestnosť 4,00€
  Testovanie dietetických prírodných prípravkov, olejov 3,00€
  poplatok za rezervovanie termínu
  Pokutný poplatok za nedodržanie vopred dohodnutého termínu/zmenu termínu nahlásiť aspoň 1 deň vopred/
  15,00€
  Orientačné vyšetrenie moča 1,50 €

  Ospravedlniť sa možno telefonicky alebo sms -správou  najneskôr deň vopred na tel. číslo 0915 582 602 v pracovnej dobe, v opačnom prípade sa platí poplatok za rezervovanie termínu.

  Telefonické konzultácie
  poskytujeme  po predchádzajúcej dohode s lekárom a len v určenom čase.