Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
PF 2018

Cenník zdravotníckych výkonov

  Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu.
   
Vstupné komplexné vyšetrenie a ošetrenie 86,00 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie 32,00 €
Kontrolné komplexné vyšetrenie a ošetrenie 66,00 €
Dotazníková diagnostika a analýza MKBD-S
30,00 €
Ošetrenie v rámci 1.pomoci
45,00 €
Meridiánové cvičenia -diagnostika a nácvik 20,00 €
Manipulačná liečba 15,00 €
Rebox Physio 10,00 €
 Konzultácia (lekára)
15,00€
Biolampa 2,00 €
Prístrojová masáž 6,00 €
Analyticko-terapeutický pohovor 35,00 €
Psychiatrické vyšetrenie 22,00 €
Kontrolné psychiatrické vyšetrenie 11,00 €
Autogénny tréning 10,00 €
ANAC /Aku nano analýza cesty/ 40,00€
Konzultácia zdravého životného štýlu 20,00 €
Laboratórny test potravinovej  intolerancie 82,00 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku
do 4 obytných miestností 10,00€
1 obytná miestnosť 4,00€
Testovanie dietetických prírodných prípravkov, olejov 3,00€
poplatok za rezervovanie termínu
Pokutný poplatok za nedodržanie vopred dohodnutého termínu/zmenu termínu nahlásiť aspoň 1 deň vopred/
15,00€
Orientačné vyšetrenie moča 1,50 €

Ospravedlniť sa možno telefonicky alebo sms -správou  najneskôr deň vopred na tel. číslo 0915 582 602 v pracovnej dobe, v opačnom prípade sa platí poplatok za rezervovanie termínu.

Telefonické konzultácie
poskytujeme  po predchádzajúcej dohode s lekárom a len v určenom čase.

 

Kurzy 2018
    Lekári, sestry, fyzioterapeuti