Najnovšie komentáre

  Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára je vydavateľom časopisu “Akupunktúra a naturálna medicína

  - je časopis Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (skr.LSNM)
  - v rámci časopisu uverejňujeme od roku 2016 recenzované domáce a zahraničné publikácie z oblasti regeneratívnej
  medicíny, naturálnej medicíny, akupunktúry a pod.
  - články sú určené lekárom a odborníkom zaoberajúcim a podieľajúcim sa  na interdisciplinárnom štúdiu v oblasti naturálnej medicíny.

  Dostupný na
  www.naturalnamedicina.com