Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

- je vydavateľom časopisu “Akupunktúra a naturálna medicína
- je to časopis Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (skr.LSNM)
- od roku 2016 uverejňujeme recenzované domáce a zahraničné publikácie z oblasti regeneratívnej
medicíny, naturálnej medicíny, akupunktúry od autorov, ktorí sú aj aktívny účastníci každoročného Lekárskeho kongresu naturálnej medicíny
- články sú určené lekárom a odborníkom zaoberajúcim a podieľajúcim sa  na interdisciplinárnom štúdiu v oblasti naturálnej medicíny.

Dostupný na
www.naturalnamedicina.com