Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

- je vydavateľom časopisu “Akupunktúra a naturálna medicína
- je to časopis Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (skr.LSNM)
- od roku 2016 uverejňujeme recenzované domáce a zahraničné publikácie
z oblasti regeneratívnejmedicíny, naturálnej medicíny, akupunktúry od
autorov, ktorí sú aj aktívni účastníci každoročného Lekárskeho kongresu
naturálnej medicíny
- články sú určené lekárom a odborníkom zaoberajúcim a podieľajúcim sa
na interdisciplinárnom štúdiu v oblasti naturálnej medicíny.

Dostupný na
www.naturalnamedicina.com