Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
PF 2018

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

– je vydavateľom časopisu „Akupunktúra a naturálna medicína
– je to časopis Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (skr.LSNM)
– od roku 2016 uverejňujeme recenzované domáce a zahraničné publikácie
z oblasti regeneratívnej medicíny, naturálnej medicíny, akupunktúry od
autorov, ktorí sú aj aktívni účastníci každoročného Lekárskeho kongresu
naturálnej medicíny
– články sú určené lekárom a odborníkom zaoberajúcim a podieľajúcim sa
na interdisciplinárnom štúdiu v oblasti naturálnej medicíny.

Dostupný na
www.naturalnamedicina.com

Kurzy 2018
    Lekári, sestry, fyzioterapeuti