Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Vitajte na stránkach Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.

Pracovisko akreditované MZ pre ďalšie sústavné vzdelávanie v odbore akupunktúra

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie s dlhoročnou tradíciou. Zdravotná starostlivosť nie je hradená zdravotnými poisťovňami.

Spájame tradičnú a modernú medicínu s využitím vlastných originálnych diagnostických a terapeutických postupov.
Tie sú založené predovšetkým na moderných technikách akupunktúry, vybraných rehabilitačných a psychiatrických postupoch a ďalších metódach naturálnej medicíny.

clovek akupunkturne drahyPri poskytovaní zdravotnej starostlivosti:
- vychádzame z komplexnej diagnostiky a analýzy výsledkov vyšetrení pacienta,
- analyzujeme telesné, psychické, duchovné a iné faktory podieľajúce sa na problémoch pacienta podľa individuálnej
potreby, ktorá je pre pacienta rozhodujúca.

Najčastejšie problémy, ktoré ponúkame riešiť:
- akútne a chronické ťažkosti pohybového aparátu (bolesti kĺbov, kostrče, chrbtice),
- stavy po úrazoch a cievnych príhodách,
- podpora imunity,
- alergie,
- bolestivé stavy vo všeobecnosti (napr. bolesti hlavy, migrény, klimakterické ťažkosti),
- podporná liečba pri chronických ochoreniach,
- podporná liečba pri funkčnej sterilite, bolestivej menštruácii,
- stavy vyčerpania, nespavosť,
- tráviace ťažkosti a ďalšie ochorenia.
Skúsenosti máme so zmiernením alebo potlačením vedľajších účinkov rádio a chemoterapie.

Robíme poradenstvo:
- pri úprave stravovacích návykov,
- doplnková liečba prírodnými olejmi,
- výživové doplnky,
- vhodnosť umiestnenia lôžka pre našich pacientov.

Spektrum poskytovanej starostlivosti:
- prevencia ochorení,
- liečba akútnych ťažkostí,
- liečba chronických ťažkostí.

Starostlivosť je určená predovšetkým pre dospelých a deti od 10 rokov. Len výnimočne ju poskytujeme pre deti mladšie ako 10 rokov.
Akupunktúra je vhodná pre každého a je ideálnym riešením pre manažérov, športovcov, ľudí v záťažových situáciách a v strese.

Nové kurzy pre lekárov

1.-3. 12. 2017 Inovačný kurz pre lekárov
16.-18. 2. 2018 Základný kurz pre lekárov